O firmie


Instalacje fotowoltaiczne

Integreen od 2015 roku oferuje swoim klientom projekt i budowę instalacji fotowoltaicznych „pod klucz”.

Nasze instalacje, dzięki indywidualnemu dopasowaniu do potrzeb klienta, w znaczący sposób obniżają koszty energii elektrycznej, generując w ten sposób oszczędności. Integreen na swoim koncie ma realizację wielu projektów, w tym montaże instalacji na prestiżowych rezydencjach, budynkach przemysłowych, gospodarstwach rolnych , halach produkcyjnych oraz na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Zespół pracowników Integreen tworzą eksperci z różnorodnym doświadczeniem i wykształceniem technicznym na poziomie doktorskim.

Jesteśmy integratorem, który przeanalizuje potrzeby klienta, oceni jego bilans energetyczny, profil zużycia energii, sprawdzi dostawców i taryfy, z których korzysta firma oraz możliwości techniczne zainstalowania elektrowni fotowoltaicznej. Przygotowujemy dla naszych Klientów indywidualne projekty instalacji fotowoltaicznych w pełni realizujemy inwestycje oraz, co bardzo istotne, załatwiamy wszelkie formalności związane z przyłączeniem do sieci.

Energia elektryczna i gaz

Integreen konsultuje i obiektywnie doradza Klientom w wyborze dostawców energii elektrycznej i gazu. Negocjuje w ich imieniu ceny oraz formę i czas trwania zawieranych kontraktów. Nadzoruje proces zmiany dostawcy tak, aby warunki zawieranych kontraktów były dotrzymane w szczególności w obszarze wysokości zakontraktowanej ceny. W trakcie realizacji kontraktów pozostaje przedstawicielem i opiekunem Klienta u sprzedawcy.

Finansowanie i pozyskiwanie dotacji

Integreen może zaproponować dogodny sposób finansowania inwestycji, tak by przy jak najmniejszym obciążeniu finansowym uzyskać jak najwyższe oszczędności. W ramach naszej oferty przygotujemy wnioski o leasing, dotacje lub pożyczki możliwe do pozyskania z dostępnych programów zarówno krajowych, jak i regionalnych czy gminnych.

Program „Mój Prąd”

Integreen jest partnerem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy realizacji programu „Mój prąd”. Jest to program skierowany do osób fizycznych, wspierający budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych (do 10 kW) produkujących energię na potrzeby gospodarstw domowych. Dofinansowanie w programie wynosi do 5 tys zł. 

Integreen zajmuje się w imieniu klienta wszystkimi formalnościami związanymi z uzyskaniem dotacji. Wsparcie NFOŚiGW sprawia, że inwestycja w instalację dla gospodarstwa domowego staje się jeszcze bardziej opłacalna.

Dotacja Warszawska

Mieszkańcy Warszawy mają możliwość ubiegania się o wsparcie z budżetu m.st. Warszawy. Wysokość dotacji wynosi do 15 tys. zł (1500 zł do 1 kW). Integreen przygotowuje wnioski o dotację dla klientów i monitoruje proces ich pozyskania. Wyręczamy klientów w załatwieniu wszystkich formalności.