Farmy PV

Farma PV

Farmy PV

Integreen zajmuje się developmentem, projektowaniem oraz budową farm fotowoltaicznych. W portfolio firmy znajdują się projekty instalacji o mocy od 300 kW do 150 MW.

Proces powstawania farmy wygląda następująco:

LOKALIZACJA ⇒ DECYZJA ŚRODOWISKOWA ⇒ WARUNKI ZABUDOWY ⇒ WARUNKI PRZYŁĄCZENIA ⇒ POZWOLENIE NA BUDOWĘ ⇒ BUDOWA ⇒ PRZYŁĄCZENIE

 

Dla inwestorów

Na zlecenie inwestorów organizujemy cały proces powstania farmy, począwszy od znalezienia gruntów pod instalację, przez uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, kończąc na wybudowaniu farmy „pod klucz” i jej przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej.

W zależności od biznesplanu inwestora, Integreen może przygotować projekt do startu w aukcji OZE, pozyskać kontrakt na sprzedaż energii typu PPA (Power Purchase Agreenemt) lub zaproponować inne rozwiązanie dotyczące zagospodarowania wyprodukowanej energii, dopasowując je do potrzeb i charakteru działalności inwestora.

Farma PV I
Farma PV II

Dla właścicieli gruntów

Jeśli jesteś właścicielem gruntu i chcesz go wydzierżawić pod fotowoltaikę – skontaktuj się z nami.

Grunty pod projekty fotowoltaiczne powinny spełniać następujące kryteria:

  • powierzchnia min. 2 ha,
  • klasa gleby IV lub niższa,
  • brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (chyba, że plan zakłada na tym obszarze budowę PV),
  • dojazd,
  • dobra ekspozycja na słońce (brak zacienienia przez budynki lub drzewa, nachylenie na południe lub płasko),
  • linia średniego napięcia w niedalekim sąsiedztwie,
  • poza obszarem chronionym (Natura 2000, rezerwaty, parki itp.).

 

Oferujemy atrakcyjne i przejrzyste warunki współpracy